">
Tilbage til
i brug af alt på hjemmesiden. Adgang fra alle sider
Gå tilSognepræst1630-1651, Vinsløv og Neflinge sogne i Skåne, Provst 1649-1651 Westra Göringe härred, Skåne

Series pastorum og kirker

 

På denne side er der en liste over mine 24 aner der har praktiseret som præster, provster eller bisp, og med oplysninger om den aktuelle kirke, et billede af kirken og Series Pastorum for kirken og eventuelle  epitapier i kirken m.v.

Da arbejdet ikke er gennemført, og vil være længerevarende, vil der efterhånden som arbejdet bliver udført etableres et link i venstre side og på navnet, efterhånden som de oprettes.

ANE

Navn Stilling Periode Sogn/Provsti/..
64  Christian Winsløw Sognepræst 1788-1812  Povlsker, Sønder, Bornholm
130  Jørgen Jensen Gad Sognepræst 1745-1753  Åstrup og Starup, Haderslev
    Sognepræst 1753-1786  Vejby-Tibirke, Holbo, Frederiksborg
    Provst 1773-1786  Holbo Herred, Frederiksborg
256  Christian Winsløw Sognepræst 1704-1720  Bårse-Beldringe, Præstø
262  Hans Hansen Hammer Sognepræst 1729-1740  Åby
    Sognepræst 1740-1764  Helsinge, Holbo, Frederiksborg
    Provst  1764-1773  Holbo, Frederiksborg
264  Hans Olsen Sonne Sognepræst 1689-?  Neksø-Bodilsker, Bornh.
270  Herrman J. Sode Sognepræst ?-?  Nylars, Bornholm
512  Peder Jakob Winsløw Sognepræst 1670-1692  Vor Frue, Odense, Fyn
    ViseDompr. 1675-1692  Odense Herred
    Sognepræst 1692-1705  Præstø-Skippinge
    Provst 1703-1705  Bårse, Præstø
514  Poul Munkgaard Sognepræst 1673-1717  Herlufsholm, Næstved
540   Jørgen Jensen Sode Sognepræst ?-?  Østerlars-Gudhjem, Bornh
1024  Jakob Hansøn Colding Sognepræst 1630-1651  Vinsløv & Nävlinge, Skåne
    Provst 1649-1651  Vester Gynge herred, Skåne
1026  Niels Pedersen Brun Sognepræst 1643-1670  Vor Frue, odense
    Domprovst 1661-1670  Odense, Fyn
1030  Søren Nielsen Mai Sognepræst 1633-?  Holbæk og Merløse, Sj.
1058-1082  Hans Poulsen Ancher Sognepræst ?-?  Hoby, Skåne
1080   Jens Hansen Sode Sognepræst 1632-1654  Hasle, Bornholm
2050  Claus P. Qviding Sognepræst 1599-1642  Kviinge-Gryt, Skåne
2052  Peder Hansen Sognepræst 1591-1634  Sandager-Holevad, Odense
2116-2164  Poul Ancharius Sognepræst 1602-1634  Sønder Starup, Grarup, Haderslev
    Provst  ?-1634  Starup, Haderslev
2118-2166   Olof Mikkelsen Sognepræst ?-?  Villie, Lund stift. 
4100  Peder N. Qviding Sognepræst 1584-1599  Kviinge- Gryt, Skåne
4234-4330  Peder J. Hegelund  Sognepræst 1880-1588  V.Bedsted
    Sognepræst 1588-1595  Ribe domkirke
    Biskop 1595-1614  Ribe stift
8200  Niels Pedersen Sognepræst 1557-e1568  Kviinge- Gryt, Skåne
8470-8662  Jørgen P. Tønder Sognepræst ?-1585(82)  Tønder
16438  Jørgen sommer Præst, Dr. ?-?  Odense
16942-17326  Johan(nes) Meiger Sognepræst 1532-?  Pelworm kirke (øen Pelworm)
    Provst ?-1561  Mariekirken, Rendsburg, Tyskland
    Provst ?-1561  Rendsburg amt, Tyskland