Tilbage til
i brug af alt på hjemmesiden. Adgang fra alle sider
Gå til

Tilbage

Biografi

Jakob Hansøn Colding


  Jakob Hansøn Colding !

    1605 - 1651Provst i Vinsløw sogn Skåne  Biografi !

Jakob Hansøn Colding
   Født: 24 Jan 1605   i: Kolding, Brusk, Vejle
   Død: 17 Apr 1651   i: Vinsløv, V.Gynge, Skåne
Stilling Provst V.Gønge,Vinsløv sogn  
Far: Hans Hansen Mouritsen 
Mor: Marina (Marna) Jakopsdtr 

Efter at have besøgt skolen i sin hjemstavn kom han i året 1620 i Hoftjeneste hos >> Prins Frederiks tugtemester, mester Rasmus Jensen Wordenius, huilcken privatim leste for hannem den stund, hand var hos hannem in aula<<.

Ved midsommertid i 1621 kom han til Lund og boede hos sin slægtning Biskop Mads Jensen Meddelfart.

I Året 1626 blev han student i København, efter at have studeret ved Københavns Universitet og nogen tid været colega ved skolen i Malmø, blev han omsider Præst den 29 August 1630 i Vinsløv og Neflinge sogne.

I 1649 udnævntes han til Vester Gynge herreds Provst i Skåne, men døde allerede 2 år efter. Han fik syv børn, af hvilke 6 overlevede ham, kun fire af disse er bekendte.

Jakob's epitaphium i Vinsløv kirke, Vester Gynge Skåne, afskrift:

VIGILATEQVIA NESCITIS QVA HORA DOMINUS VENIET.MAT:XXIV

HER NEDEN
UNDER HUILER HEDERLIG
OC VELLERD MAND H:JACOBHANSØN
COLD:FORDUM SOGNEPREST TIL VINDSLØF
OC NEFLINGE KIRCKER XX AR OC 6 MANEDR
OC PROUST UDI GIØNGE HERRED I AAR
FØD 1805 DEN 24 JAN:DØDE 1657 DEN 17
APRILIS, ÆTAT: 46 AAR 3 MANEDER,
SAMT HANS K:HUSTRO ERLIG OC GUDFRYCTIG
QUINDE KARINE CLAUS D:FØD I QUINGE 1603 DEN
3 MART: SOM LEFDE MED SIN MAND S: H:PEDER
NIELSØN, SOGNEP: HER PAA STEDEN I ECTESCAB
KJERLIGEN PAA 8 AAR ÆDLEDE BØRN MED HANNEM
1 SØN 3 DØTRE MED S:H: JACOB I ECTESCAB
XX AAR ÆDLEDE BØRN MED HANNEM 3 DRENGE
4 PIGER DØDE 1673 APRIL ÆTAT 70 AAR
GUD GIFDE DENNEM PAA DOMMENSDAGEN, EN
GLEDELIG OPSTANDELSE OC FINDIS
TILSAMMEN I GLÆDE.


JEG VIL ICKE SLIPPE DIG, UDEN DU VELSIGNER MIG. GENES:XXXII

Hustru: Karine Clausdtr 
Viet: 26 Jul 1631   i:                      2
    Født:  ___ 1603   i:                      3
    Døbt         i:                      
    Død:  ___ 1673   i:                      1
  Begravet         i:                      
    Andet         i:                      
    Ref. ANE 1025      Stilling               
Far: Claus Pedersen Qviding 
Mor: Appolone Knudtsdtr 

K arine Gift første gang med Peder Nielsen, Født omkring 1598 i Vinsløv Sogn Skåne Præst i Vinsløv og Neflinge Sogne. Død 31 Maj 1630,

Børn:
 1  Peder Jakopsen Winsløw  f. 20 Mar 1636 d. 13 Jan 1705 
 2  Marine Jakopsdtr Winsløw f. 14 Mar 1640 d. 26 Feb 1701 
 3  Claus Jakopsen Winsløw  f.  ___ 1646 d.  omk 1710 
 4  Karine Jakopsdtr Winsløw         d.  ___ 1684