Tilbage til
i brug af alt på hjemmesiden. Adgang fra alle sider
Gå til

Tilbage

Biografi

Peder Jacobsen Winsløw


  Peder J. Winsløw 
  1636 - 1705Provst i Præstø  Biografi !

Peder Jakopsen Winsløw
  Født: 20 Mar 1636   i: Vinslöv, V.Göinge, Skäne
   Død: 13 Jan 1705   i: Præstø s. Bårse
Begravet: 21 Jan 1705   i: Præstø s. Bårse
Stilling: Provst Bårse, Præstø
Far: Jakob Hansøn Colding
Mor: Karine Clausdtr

Han kom 1652 i Roskilde skole hvorfra han i 1655 blev student. Studerede i skole ved Kjøbenhavns universitet tog i 1658 teol eksamen, deltog i Kbh's forsvar,tog i 1661 baccalaurgraden, holdt derefter Collegium Philosophicum privatum. Tog en rejse til forskellige tyske universiteter (udenlandets fremmede akademier) , blev i 1663 ved sin hjemkomst (pro rector) konrektor ved Latinskolen i Odense på fyn, tog 1664 Magistergraden ved Sorø Akademi.

I 1665 havde sognepræst Niels Pedersen Brun ansøgt om at få Peder J. Winsløw til hjælpepræst "i sin skrøbelighed og alderdom" og det opnåedes også, da kong frederik iii kendte peder j. w. som en dygtig prædikant, den 8 maj 1665 blev han adjunktus et successor ved vor frue kirke i odense, o. 30/5-66.

For at få en høj løn henvendte peder j. w. sig til sognepræsten gennem stiftamtsmand henrik lindenovs frue, beate ulfeldt om at få sognepræstens ældste datters hånd. mundtligt forsikrede han niels p. brun at hvad han gav ham ville komme hans datter til gode, og gav ham brev, der skulle sikre det. derefter rejste peder j. w. til københavn for at sikre sig embedet efter niels p. brun, og fra københavn skrev han til sognepræsten og prøvede at få ham til at afstå kaldet.

I københavn indlod peder j. w. sig imidlertid med en anden pige, og niels p. brun fik nogle breve der beviste dette. alt dette meddelte sognepræsten til kongen. og han bad om undersøgelse af sagen i et provstemøde.

Kongen gav derfor ordre til stiftamtsmand og biskop om at undersøge hvor vidt peder j. w. løfte om at ægte martha nielsdatter brun strakte, og om han havde nogen grund til at unddrage sig løftet.

Det vides ikke hvad der videre skete i sagen men han giftede sig med den 1667 med marthe brun de fik 9 sønner og 4 døtre hvoraf 1 søn og 1 datter sov hen. der skrives om ægteskabet "med håb om at blive niels bruuns eftermand viede han sig til marthe nielsdatter".

I 1668 blev han assessor i consistorial collegiet, i 1670 fik han embedet efter niels pedersen brun som sognepræst i vor frue kirke odense og i 1675 vicedomprovst i odense herred. i yderst selvrosende og selvretfærdig ansøgning fra 1692 anmodede peder om at få en medtjener eller om forflyttelse for at være universitetet (sorø akademi) nærmere af hensyn til sine mange fattige sønner, det sidste skete og den 19 jul 1692 blev han præst til præstø og skippinge sogne og desuden i 1703 provst til baarse herred. kun 2 år efter bliver han bortkaldt ved en saglig død i sit 69nde år.

Peder's epitaphium i præstø kirke, afskrift:

HER UNDER HVILER
VELÆRVERDIG OC HØILÆRDE
 NU SAGLIG
 M:PEDER WINSLØW
 SL:H:JACOB HANSØN WINSLØW, PROUST I GYNGE H:HANSSØN
 FØD AAR 1636 D:20.MARTII,
 OC SIDEN EFTER
 SINE STUDERINGER I SCHOLE OC VED KJØBENH:UNIVERSITET
 SAA OC
 SIN UDENLANDS=REJSE TIL FREMMEDE ACADEMIER
 KALDET AT VÆRE
 R:RECTOR I ODENSE SCOLE I FYEN A:1663
 SOGNEPRãST TIL VOR FRUE KIRKE SAMESTEDS A:1666
 ASSESSOR I CONSISTORIAL=COLLEG:A:1668
 VICE:DOMPROUST I ODENSE HERRET A:1675
 OC SIDEN EFTER EGEN ANSØGNING
 SOGNEPRÆST TIL PRÆSTØ OC SKIBINGE I SÆLAND A:1692
PROUST I BAARSE HERRET A:1703.
 INDLADET I EGTESKAB A:1667
 MED SIN K HUSTRO
 MARTHA BRUN
 SL:M:NILS BRUN DOMPROUST I ODENSE=H:HANS DATTER
 FØD AAR 1646 DØD A:1721
 BEGAVET I SAME 37 AARS EGTESKAB MED 13 BØRN
 9 SØNNER OC 4 DØTTRE,
 AF HVILKE 1 SØN OC 1 DATTER ERE HENSOFVEDE,
 BETIENTDET H:PRÆDIKE EMBEDE I 39 AAR 
BORTKALDET VED EN SAGLIG DØD 13 JAN A 1705
 I SIN ALDERS 69 AAR,
SALIGE ERE DE DØDE I HERREN DE HVILE AF
 DERIS ARBEJDE, AAB:14.

Placering og udseende: brunrød kalksandsten 126 x180 cm med 2 våben det ene med hane det andet med træ (hjelmklædet udgår fra hjelmhalsen) og for- dybet tværsnit over nu saglig peder j winsløw, epitaphiumet sad i 1759 på nordre væg i den nordre gang det havde en plump træramme med lidt snitværk 2 engle og en guirlande rector heraf nu i tårnet.

Hustru: Marthe Nielsdtr Brun
  Viet: 20 Okt 1667   i: Odense, Fyn
  Født:  ___ 1644   i: Odense s., Fyn
   Død:  ___ 1721   i: FB s.-, Odense
Far: Niels Pedersen Brun
Mor: Maren Nielsdtr Let

Som enke havde hun 16 rigsdalere årligt i pension

Børn: 1 Jacob Benginius Winsløw f. 17 Apr 1669 d. 3 Apr 1760 2 Niels Brun Winsløw f. 2 Dec 1670 d. ___ 1710 3 Hans Winsløw f. omk 1672 d. 27 Aug 1740 4 Ludvig Winsløw f. ___ 1673 d. ___ 1675 5 Ludvig Winsløw f. ___ 1674 d. ___ 1712 6 Laurids Winsløw f. omk 1675 d. ___ 1714 7 Christian Winsløw f. omk 1677 d. Jun 1720 8 Hendrik Winsløw f. eft 1677 d. som ung 9 Maren Winsløw f. eft 1678 d. ___ 1716 10 Karen Winsløw f. omk 1680 d. ___ 1759 11 Jens Jakop Winsløw f. eft 1680 12 Abel Katharine Winsløw d. som 8 år 13 Anna Magdalene Winsløw d. ___ 1752