Tilbage til
i brug af alt på hjemmesiden. Adgang fra alle sider
Gå til

Tilbage

Biografi
Beskrivelsen af
Jacob Benginius Winsløw


  Jacob B. Winsløw !

    1669 - 1760
Professor i anatomi i Paris  Biografi !

Jacob Benginius Winslw
  Fdt: 17 Apr 1669   i: Odense s., Fyn
  Dbt: 23 Apr 1669   i: Odense s., Fyn
   Dd: 3 Apr 1760   i: Paris, Frankrig
Begravet:         i: Sct.Benoit k., Paris
Stilling: Professor i Anatomi, Paris
Far: Peder Jakopsen Winslw
Mor: Marthe Nielsdatter Brun

Dåb: Blev døbt Jacob Christian Faddere: Maren M. Nielses, Mag. Niels Pedersen Brun, Hr Jacob Ludvigsen, Hr. Laurits Rebeka Ludvigsdatter.

Blev i 1687 student i Odense gymnasium modtog undervisning i latin, græsk og dansk og kom på Odense katedralskole, i 1686 Studerede han teologi i Kbh. og derefter lægevidenskab bl.a. hos den fremtrædende kirurg, barberernes amtsmester, Johannes de Buchwald, senere indlogeret på læge Ole Borchs kollegium i store kannikestræde, fra 1691 til 96 var han aulumnus på Borchs kollegium, fik i 1693 baccalursgraden.

Var Assistent for den berømte mediciner Thomas Bartholin, prosektor hos Caspar Bartholin desuden yderligere ved dennes anatomiforelæsninger på amfiteatret.

Blev af Ole Rømer og Matthias Moth med kongeligt stipendium (?af Thomas Bartholin og Ole Borch) sendt på studie rejse sammen med Johannes de Buchwald til Leyden i Holland hvor han foretog praktiske studier i medicin, obstetrik, anatomi og kirurgi.

Blev den 15 Mar 1697 stud. med. på Leydein universitet. I Juni 1698 rejste han ledsaget af Jens Christensen Foss til Paris (fast ophold siden 1698) for at fortsætte sine studier, studerede anatomi og kirurgi hos Du Verney og Aulaud.

Han traf her Ole (Mathiassen) Worm med hvem han drev Disputatsøvelser angående religions spørgsmål, og da han fik det hverv at forsvare den katolske kirke, førte det ham til et indgående studium af katolske skrifter navnlig af biskop Jacques Benigne Bossuet, og som følge heraf Konverterede han til katolicismen i 1699 og fik af Bossuet dennes fornavn føjet til sit eget ("Jacques Benigne" Winslow), som følge af denne aposfasi ophørte al økonomisk støtte hjemmefra men Bossuet hjalp ham og efter hans død trådte andre til.

Den 4 Oktober 1704 tog han den medicinske licentiatgrad og fik autorisation som læge i Paris, lægeeks. og læge ved Hotel-Dieu 1705, drev en stor privatpraksis, foretog anatomiske undersøgelser og holdt forelæsninger, i 1708 blev han medlem af academie des sciences, 1709 læge ved L'hopital General og ved Bicctre 1710, 1721 lærer i anatomi i Jardin du Royal.

Docteur-regent ved Paris medicinske fakultet 1728, opnåede europæisk ry, blandt de danske elever var Simon Crger. Professor i anatomi og kirurgi ved Jardin Royal 1743-58.

Indviede ved en række demonstrationer og forelæsninger det nye anatomiske amfiteater i Rue de la Bcherie 1745, havde som videnskabeligt forbillede særlig den berømte danske anatom Niels Steensen (Nicolaus Steno) og udførte en stor indsats hvoraf meget fik varig værdi.

I 1758 tog han sin afsked og døde 2 år efter. Han har bl.a. skrevet: "Exposition Anatomique de la structure du corps humain I-IV " I 1732 Udgiver han bogen i Paris, den udkom i 32 oplag, bogen dannede skole overalt ved universiteterne i europa anvendtes ind i næste århundrede og blev oversat til alle europæiske sprog på nær dansk. "Dissertation sur I'incertitude des signes de la mort i 1742, blev oversat til flere sprog, til dansk 1868).

En række afhandlinger om musklernes anatomi, om organernes beliggenhed i bryst og bughule (Foramen Winslowii - Foramen Epiploon), om leddenes bevægelser og om knæledbruskenes betydning m.v. i "mmoires de l'Acadmie Royale des Sciences" (1711-43). Medlem af Acadmie Royale des Sciences 1708 der i sin tid var blevet oprettet af Niels Steensen.

I 1732 foretog han den første beskrivelse af et grønlandsk kranium, der er en af de ældste kraniologiske beskrivelser der findes, han beskriver her de træk der er karakteristisk for eskimoiske skeletter på en måde som er grundlag for undersøgelser endnu i vore dage.

I hans omtale af Niels Steensen nævner han ham som beslægtet, hvad må have været gennem sin farmor Karine Clausdatter's første mand Peder Nielsen Præst i Vinslv S. der var bror til Niels Steensen's mor Anna Nielsdatter.

Efter han konverterer til den katolske kirke tiltager han sig navnet Jacques-Bnigne Winslow.

Der blev opsat en pompøs ligsten med et våbenskjold i St.Benot kirken, men klosteret solgtes under revolutionen og jævnedes med jorden i midten af det 19nde århundrede, efter at bygningerne skiftevis havde været brugt til pakhus, bordel, værksted og butik. Gravstenen blev derefter overflyttet til St. Etienne-du-Mont-kirken, hvor den ukendt fjæler sig i et kapel bag højalteret.

Teksten på gravstenen afskrift :

 

D. O. M.

H i c  J a c e t.

In nspem beata immortalitatis ,
J a c o b u s - B e n i g n u s  W i n s l o w ,
Patr
Danus , commoratione Gallus ,
Ortu & genere nobilis, mobilior virtute & do
xfrin.
Parentibus Lutheranis natus ,
Hare
iim , quam infans imbiberat , vir ejuravit ,
Et adnitenle illu
triimo Epicopo Meldeni
Jocobo-Benigno Boffuetio ,
Cutus nomen Benigni in Confirmatione
ucepit ,
Ad Eccle
iam Catholicam evocatus ,
Stetit in ejus
ide , vixit ub ejus lege ,
Obiit in ejus
inu
Vir aqu
, verax & pius ;
In Pauperes 
umm  miericors ,
Null
que erroriis aut vitii pravitate afflatus ,
Regius Linguarum Teutonicarum interpres ,
Salub. Facultatis Pariienis Doxtor Regens
Illum medica , & praertim Anatomica
Do
xtorem ac Profeorem peritiimum ,
Regia etuditorum Societas Berolini , 
Regia Scientiarum Academia Lutetia ,
Sociu M communi
uragio elegre ;
Et utrque digniimum
Ejus Scienti illuratus Orbis
Publico judicio comprobavit.
Vit
exceis ; Non. Apr.an.S.m.dcclx,at,gi.
Pio conjugi & parenti
Uxor & liberi hoc monumentum
Marentes po
ure

 

Hustru: Maria Katharina Gilles 
   Viet: 11 Jul 1711   i: Paris, Frankrig
   Fdt:         i:
   Dd:         i: Paris(?), Frankrig    
 1  Louis Pierre ( Winslw)  d.  ind 1760
 2  Marie Angelique ( Winslw)