Tilbage til
i brug af alt på hjemmesiden. Adgang fra alle sider
Gå til

Tilbage

Biografi

Frederik Christian Winsløw


  Frederik C. Winsløw

    1752 - 1811


Hofkirurg Frederiks Hospital


Portræt af professor Frederik Chr. Winsløw (1752-1822), Biografi !


Frederik Christian Winsløw 
  Født: 12 Mar 1752   i: København
  Døbt: 15 Mar 1752   i: Hof & Slotsk. Kbh.
   Død: 24 Jun 1811   i: København
Stilling: Hofkirurg Frederiks Hospital
Far: Peder Christensen Winsløw
Mor: Anna Dorothea Siewers

Kom som barn i huset hos morfaderen, amtskururg C. Siewers på Christianshavn, fik undervisning hos Overkirurg A. Kølpin på Frederiks hospital 1766, fulgte forelæsninger på den kirurgiske læreanstalt, Teattrum anatomiiicochirgium, og lærte at dissektere hos G.Heuermann (Oplært i Kirurgi).

Prosektor hos professor i anatomi og botanik C.F.Rottbøll 1769. og samme år kompagnikirurg, underkirurg ved søvesthuset 1771, blev samme år Privat indskrevet (immatrikuleret som student) ved Kbh's Universitet, Prosektor ved Københavns universitetet 1773, og forelæste over anatomi og kirurgi.

Skibskirurg samme år. Var 1774-77 reservekirurg ved Frederiks hospital ( ved amfiteatret), tog i 1777 kirurgisk eksamen rejste samme år med understøttelse på studieophold i Paris, særlig hos Desault og i London hos William og John Hunter 1777 - 80. rejste hjem 1780, 1781-95 overkirurg ved Frederiks hospital. 22 Juni 1785.

Professor i anatomi og kirurgi ved kirurgiske Akademi tillige privatpraksis, holdt som den første her hjemme ugentlig klinisk-kirurgiske forelæsninger for de studerende, virkede for opretholdelsen af kirurgisk akademi 1785. Professor i anatomi 1795 ved Kbh's universitet.

Foretog de første heldigt gennemførte koppevaccinationer i Danmark 1801 med den engelske læge Edward Jenners vaccine, og arbejdede for vaccinationens indførelse i Danmark (lovbefalet vaccination mod kopper indført 1810). 1801 Hofkirurg, Medl. af Frederiks Hospitals direktion, af vaccinationskommissionen, af sundhedskollegiet fra oprettelsen 1803 og af Det Kgl. medicinske selskab samme år. 1809 Ridder af Dannebro, og 2 Jan 1811 Etatsråd. døde ugift.

Han stiftede legat for Frederiks hospital og fødselsstift. En lejlighed i Gammel Kloster bærer navnet Professor F.C. Winsløw s mindelejlighed. » Malet af Jens Juel, 1884 (Kbh.s universitet.), efter dette stik af G. Haas. tegn af C.A. Ehrensvärd, 1799. Mal. af C.A. Lorentzen efter dette stik af A. Flint, 1813. Mal af N. Moe kopieret efter C.A. Lorentzen (Fredensborg). Buste af N. Dajon (Kbh.s Univ.). Silhouet af C. Limprecht (kgl.bibl.).

Hans buste er af gips og anbragt på det anatomiske institut, Universiteteparken 1 Nørrefælled ud til Nørre allé i midterfløjens korridor i stueetagen.