Tilbage til
i brug af alt på hjemmesiden. Adgang fra alle sider
Gå til

Tilbage

Biografi


Frantz Ludvig Winsløw


  Frantz Winsløw

    1830 - 1864


Premierløjtnand ved slaget ved DybbølBoigrafi !


Frantz Ludvig Winsløw

      Født: 4 Aug 1830   i: København
      Død: 17 Mar 1864   i: Dybbøl
    Begravet: 26 Mar 1864   i: Nyborg 
Stilling Premierløjtnand
Far: Peter Johan Christian Winsløw
Mor: Elisabeth Sophie Jacobsen

Den første November 1844 13 år gammel blev han Kadet, gennemgik lands akademiet, udnævnt 1 November 1849 som sekundløjtnand ved jæger korpset (20.batallion), i krigsåret 1850 stod han dels her dels 1 forstærknings jægerkorps, 1851-53 stod han ved 3 jægerkorps. tog landinspektøreksamen i 1853-56, og kom tilbage til jæger korpset 1856-58. 1 år a la suite for at arbejde som landinspektør, men var atter i 1859 tilbage i 3 jægerkorps.

Den første Oktober 1863 ansat som Kompagnikommandør ved 4 regiments 8 kompagni. Den 15 August 1858 Premierløjtnand, ved forpostfæstningen den 17 Marts 1864, foran højre fløj af Dybbøl stillingen lærte 4 regiment for alvor prøjserne tændnålsgeværer at kende og ved fremrykningen mod dette mistede hans kompagni snart alle sine officerer, her faldt den tabre kompagni kommandør selv, ramt af en kugle der gik ind gennem højre tinding og ud bag venstre øre så døden optrådte med det samme.

Fjenden lagde hans lig ind i Dybbøl kirke sammen med ligene af 25 prøjsiske officerer. Alt hvad der fandtes på ham af værdisager bragtes samme aften af en prøjsisk officer til forposterne og blev senere tilstilet familien, hans ur var indstøbt i papir i hvilket tillige var indlagt en afklippet lok af den faldnes hår.

Liget førtes til Nyborg hvor det blev modtaget af familien, hans ansigtstræk var ganske som daglig, ikke spor af forandrede og på hans mund ligesom spillede et smil. Han var en meget religiøs mand der havde mange nære venner blandt grundtvigianismens bærer. Han fremhævedes i 2 arme divisions rapport med udmærkelse for sit forhold under kampen den 17 Marts.

I ansøgning om giftermålstilladelse fra hærens officerer og ligestillede fik han (af kongelig resulution) med daværende grad af sekundløjtnand i infanteriet, ministeriets indstillingsdato 29/7-1858 og allerhøjeste kongelige resulutionsdato 30/7-1858. tilladelse til at gifte sig.

Hustruen og 2 døtre overlevede ham.

Hustru: Sophie Henriette Schalburg
Viet: 18 Sep 1858   i: Nyborg, Vindinge, Svendborg
Født: 21 Dec 1834   i: Nyborg, Vindinge, Svendborg
Død: 18 Nov 1905   i: Nyborg-?-Kbh.
Far: Johan Frederik Schalburg
Mor: Martine Sofie Jespersen

1 johanne Sophie Winsløw 2 Axel Johan Winsløw 3 Helga Winsløw