Tilbage til
i brug af alt på hjemmesiden. Adgang fra alle sider
Gå til

Tilbage

Biografi


Carl Winsløw


  Carl Winsløw

    1796 - 1834



Kongelig skuespiller på HofTeatret

Ligsten på assistentskirkegården i København, 
under kategorien bevaringsværdig



Biografi !



Carl Winsløw


Født: 19 Feb 1796 i: København 
Døbt: 14 Apr 1796 i: Hof&Slotsk. Kbh. 
Død: 6 Okt 1834 i: København 
Begravet: i: Ass.k.Trinitatis, Kbh 
Stilling: Kgl. skuespiller ved Amfiteatret i Kbh. 
Far: Lars Stub Winsløw 
Mor: Anne Maria Baltzersen

Han var den yngste af sine søskende, "mit helbred som barn var meget svagt og i mit andet år havde allerede flere læger opgivet alt håb om mit liv hvoriblandt onklen den berømte læge, hofkirurg og Professor Frederik Christian Winsløw ikke ville indrømme mig en time til at leve i efter hans bortgang fra sygelejet.

"Men skæbnen som blæser af al mulig Doktorprofetti, besluttede af skænke mig flere timer".

Han var efter sigende en fremragende skuespiller ved det kgl. teater og blev iøvrigt en særdeles dygtig portrættegner og øvede dette talent flittigt.

Han ville som barn gerne være maler især portrættegner og fik som barn undervisning af bl.a. maleren C.A. Lorentzen og A. L. Koop, men efter sin konfirmation kom han i handelslære, og fik derefter kontorplads i statens tjeneste.

Han blev elev i Det kgl. Teaters kor og ved K.L. Rahbels dramatiske skole på Hofteatret 1814 19 år gammel, Det gik kun langsomt fremad for ham, han havde mangler som han først måtte besejre. Han var lille og spinkel, ansigtstrækkene skarpe og stemmen klangløs. Men der boede en ildsjæl i ham, et bølgende sind med stærke ikke altid behærskede kræfter - 1817 måtte han endog 24 timer i Blåtårn. han blev skuespiller i 1817, En debut fik han ikke, men arbejdede sig sejt frem gennem småroller som han karakteriserede så anskueligt at ingen var i tvivl om at han i vuggegave havde fået to af skuespilkunstens vigtigste virkemidler: fantasi og situationsfølelse, og hans blik var dertil karakterfuldt og inteligent.

Digteren L. Bødtcher forudså hans betydning for teatret. I 1819 blev han kongelig ansat skuespiller. Men den umiddelbare sympati blev ham nægtet, og hans ironi og pirrelige selvfølelse vanskeliggjorde ham fremgangen.

En studierejse til Hamborg og Berlin i 1823 fik afgørende betydning for ham i hans udvikling.

Fik sit gennembrud som den hævngerrige munk i Boyes sørgespil Juta 1823, optrådte sidste gang 15 Maj 1834 som Ludvig II i skuespillet af samme navn.

Hovedroller: Izarn i "Røverborgen", Skofte i "Palnatoke", Johan i "Ungdom og galskab", Munken i "Juta", Georgius i "Væringerne", Franz Moor i Schillers "Røverne", Scheva i "jøden", Kold i "Tordenskjold", Zierlich i "aprilsnarrene", Klister i "De uadskillelige", Arthur i "Køge huskors", Robert i "Amors genistreger", Alger i "Hagbart og signe" Joseph Golz i Overskous "Østergade og Vestergade", Ludvig i d. Xlte i "Delavignez's tragedie".

Han har endvidere tegnet en række skuespillerportrætter og rollebilleder bl.a. selvportræt som munken i Juta og som Ludvig II tegning af K.L. Rahbek (1829 bakkehuset). Portrættet som Ludvig hænger på Hofteatret på Christiansborg (teatermuseum). Hans mindeværdige gravsted findes stadig på Assistentskirkegården på Nørregro i København.

Hustru: Sophie Jacobine Schaltz
Viet: 9 Dec 1821   i: Hof og Slotskirken Kbh.
  Født: 27 Maj 1800   i: København
   Død: 2 Apr 1876   i:   
Stilling: Kgl. skuespiller ved Amfiteatret i Kbh.
Far: Frederik Andreas Schaltz
Mor: Marie Christine Lind

Var en souprettetype, som 1821 debuterede i mandfolkerollen Fulbert i "den lille matros". Hun var musikalsk, og hendes lyse altstemme gjorde hende meget anvendelig i syngespillet; hun udførte også, skønt hun ikke rådede over den rette Holbergske fylde i replikken, en del Pernille roller i perioden mellem Madame liebe og Louise Phister.

Senere blev hun teatret til megen nytte i konefaget, både det højtidelige som mor Karen i Elverhøj, kreeret af hende, og det borgerlige som Madam Skaarup i Sparekassen.

Hendes Diktion var noget syngende, men ydret hyggeligt og tilforladeligt. "Madam Winsløw holder troligt og fordringsløst ud og faar saa lidt tak", skrev Goldsmidt 1856. Hun optrådte sidate gang 1858 som Magdalone i "Henrik og Pernille" og tog afsked fra Januar 1859.

Hun blev afskediget som Kongelig skuespiller, og endte efter ansøgning i nåde og med pension den 18 Jan 1859.

Børn:
 1  Jacob Ludvig Winsløw 
 2  Lars Frederich Winsløw f.  1822 d.1891