Brothers Keeper's home

Brothers Keeper's Danmark
Brothers Keeper's Sverige
Brothers Keeper's Norge

Download området
About Brothers Keeper
Translate BK
Problems in Brothers Keeper
Report samples
Big list

Beskrivelse af BK
Brothers Keeper's hjælp
Brothers Keeper Nyheder


  Brothers Keeper beskrivelse

Brothers Keeper LOGO

Brothers Keeper er et slægtsforskningsprogram, programmeret af John Steed fra USA. Programmet gør det lettere at holde styr på oplysninger om slægt og aner, og kan udskrive anetræer, efterslægtstavler, familier, kalendere og mange andre formater. Der er indbygget forskellige sprog, så du kan skifte mellem engelsk, dansk, fransk, hollandsk, italiensk, norsk, svensk, tjekkisk og tysk med mere.

Programmet bliver jævnligt opdateret med tilføjelser af nye funktioner og rettelser i programmet. 

Den nye udgave af Brothers Keeper, BK6.0, er nu endelig kommet som et 32-bit program til Windows platformen og dækker version 9x til XP. 

BK6.0 har et nyt filformat. Data kan dog overføres fra BK5W og fra DOS versionerne. Det nye format åbner for forskellige muligheder, som man nu har i andre, såkaldt "mere avancerede" programmer. Der bliver plads i felterne for person og stednavne på op til 100 tegn, og stilling op til 150 tegn. Til hver person kan heftes 100 forskellige begivenheder, 999 ægteskaber og 75 børn per ægteskab. Der er ubegrænset plads til kildeoplysninger og der kan anføres flere kilder for hver begivenhed. Hver person kan have 999 billeder, og der kan knyttes billeder til ægteskaber. Der kan være op til 999 tekstfiler per person, samt tekstfiler til ægteskaber og begivenheder.

 

 


 

  Download området

 

Brothers Keeper 6.x.xx i nyeste version direkte fra John Steed.
Hovedprogrammet.
http://www.bkwin.net/
 Download
Brothers Keeper 6.x.xx  Opgradering 
Installeres ovenpå ældre versioner fra version 5.1 og frem, din version ses i programmet i Hjælpemenu'en under punktet "Om Brothers Keeper".
John Steed udgiver meget hyppige opdateringer til programmet. Kontroller evt. hvilke rettelser der er foretaget under "Fejl og rettelser" inden du ulejliger dig med at hente opdateringen.
http://www.bkwin.net/
Download
BTRHelp v1.8 - Genopbygger ødelagte Btrieve (BK Data) filer.
http://www.bkwin.net/
 Download
Konverteringsprogram for tekstfiler, kan konvertere mellem DOS tegnsæt og Windows tegnsæt, det specielle 7-bit danske PAF tegnsæt eller ANSEL tegnsæt. 
BK kan i forbindelse med eksport og import af GEDCOM filer konvertere mellem disse tegnsæt, undtagen PAF's 7-bit, men det går langsommere end eks/import uden konvertering. 
Det danske DOS program CHARCONV kan konvertere GEDCOM og andre tekstfiler mellem de forskellige tegnsæint, undtagen ANSEL. CHARCONV må IKKE bruges på BK's datafiler. Her skal du bruge den DOS-WIN konvertering, der er indbygget i BK.
http://www.winslow.dk
Download
Acrobat Reader 5.0 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Download
Dynamic Family Tree compiler DftCom2  nyeste version
Indlæs en Gedcom Fil og opret en WebSite folder indholdende en database for Dynamic Family Tree, og en Java Applet der  er implementeret i Dynamic Family Tree.
http://www.dftcom2.co.uk/
Download
Sogneprogram version 2.5 . Udarbejdet efter Indenrigsministeriets CPR-koderegister 1990 og suppleret med tidligere nedlagte sogne og senere oprettede sogne, samt suppleret med københavnske kvarterer, købstæder og flækker. 
Herreds- og amtsnavne findes anført i overensstemmelse med TRAP DANMARKS 5. udgave. Stednavnenes staveform er normaliseret i overensstemmelse med den af Danmarks Statistik anvendte i publikationen Danmarks Administrative Inddeling pr. 1.1.1986, udgivet 1990. Der anvendes derfor konsekvent 'å' og 'ks' i stedet for 'aa' og 'x'.
http://www.hvemforskerhvad.dk/
Download
CALENDAR PROGRAM FOR GENEALOGISTS DAYS is a program designed to assist genealogists in finding dates of named days and generally navigate in and between the Julian and Gregorian calendars. The original program was in Danish and intended for Danish/Norwegian genealogists. The database contains close to 5,000 names of days etc. The major part of these names are in Latin, many are in Danish, some in Norwegian, a few in Swedish, and some in German. The duchies Slesvig (Schleswig) and Holstein were part of the Danish Monarchy until 1864 and the German language was not uncommon in Danish towns up through the first half of the 19th century. In general the names are as they appear in Danish/Norwegian sources and include some names and feasts not found outside these countries. However, as most of the names are international (European), the program may also be of use outside the Scandinavian language area. Udgiver: Otto Chr. Thygesen, thygesen@email.dk
http://octhygesen.homepage.dk/EngDage.html
Download
 

 

  Send et forslag eller en kommentar !

 
Navn  : 
E-Post: 
URL   :  

        Indtast venligst en bemærkning/kommentar: